• ikon
  Mette Hansen Grotrian den 12-08-2016
  Højboskolens Trafikpolitik - uddrag
  (Se den fulde trafikpolitik på skoleporten, under skolen -> trafikspolitik, eller se her: http://hoejboskolen.skoleporten.dk/sp/file/39c4e968-6369-4784-9c13-f7ea2a52d06f)
   
  Højboskolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på og omkring skolen.
   
  Mindre morgenmylder
  Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.
   
  På cykel til skole
  Højboskolen anbefaler generelt, at børn cykler til skole. Det er forskelligt, hvornår børns motorik og evne til at vurdere hastighed er fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene cykler i selskab med voksne indtil de er bekendte og fortrolige med skolevejen. Forældrene lærer børnene de mest elementære færdselsregler, herunder at man trækker over fodgængerovergange. Forældrene er ansvarlige for, at børnenes cykler har de nødvendige lygter og reflekser.
   
  I bil til skole
  Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler Højboskolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum.
  Det henstilles, at forældre ved af- og pålæsning ikke kører ind på skolens område, men i stedet benytter de anbefalede afsætningspladser på Toftevej.
   
  Til fod i skole
  Børn der går i skole skal følge stier, fortove og benytte fodgængerovergange hvor det er muligt.
  Forinden børn selv går i skole anbefales, at forældrene går turen med dem for at gøre dem trygge ved turen. I vinterhalvåret bør børn benytte så tydeligt tøj som muligt – gerne trafikvest samt masser af reflekser.
 • 01-09-2016
  14:00-17:00
  SFO-L · 0A · 0B · 0C · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 3A · 3B · 3C
  2
 • 05-09-2016
  15:00-17:00
  Forældresamtaler · 4A
  1
 • 05-09-2016
  15:00-17:00
  Forældresamtaler · 4A
  1
 • 07-09-2016
  15:00-17:00
  Forældresamtaler · 4A
  1
 • 07-09-2016
  15:00-17:00
  Forældresamtaler · 4A
  1

Velkomst og flagalle fra de nye 0. klasser

Nyhed billede
Første skoledag