Velkommen til læringscentret

Skolebiblioteket lægger vægt på

·         at støtte op om undervisningen, ikke mindst i de særlige perioder med fx projektopgaver, læsekurser og synopseprøver, samt i forbindelse med udviklingsprojekter (læsebånd, faglige læsning o.l.)
·         at lærerne kan ”booke” såvel skolebiblioteksrummet som skolebibliotekaren og it-vejlederen; fx til inspirationsmøde, spotkursus, eller som hjælp/igangsætter i forbindelse med særlige uv-projekter.
·         at læringscenterets årsplan giver lærerne mulighed for at planlægge, hvilke arrangementer de ønsker at deltage i/inddrage i undervisningen.
·         at skolens plan for IT-, medie- og biblioteksundervisning flettes ind i klassernes årsplaner, og at læringscenterteamet supplere med ideer og gode råd. IT-vejlederen forsøger at ”jævne vejen” og hjælpe, når det brænder på.
·         at nyheder på læremiddel- og undervisningsområdet formidles videre til de relevante lærere, og at det sker på en sådan måde og med tilbud om starthjælp, så de føler sig inspirerede og får lyst til at prøve nyt; til at opkvalificere sig selv og deres undervisning.
·         at skolebibliotekets hjemmeside altid er opdateret, således at elever og lærere vi har et nyttigt og tidssvarende værktøj for informationssøgning.
·         at alle relevante materialer er registreret og opstillet logisk i afdelinger, der gør det let at finde, hvad man søger.
·         et fast samarbejde mellem læringscenterteamet og skolens ledelse. Det er en forudsætning for, at læringscenteret målrettet kan inspirere og understøtte skolens udviklingsplaner.
 
Udvikling

Vi arbejder løbende med at udvikle skolens læringscenter med henblik på at skabe et forum, hvor skolens pædagogiske diskussioner forankres, og hvor skolens vejledere, lærere og ledelse kan hente faglig og pædagogisk sparring.

Ophavsret


Webetik


Om skolebiblioteket

Se rapport om  Skolebiblioteket som LæringsCenter

Læringscenteret holder åbent for selvbetjening i hele skoletiden, og på udvalgte tidspunkter med biblietekar eller en it-vejleder.

Kontakt til læringscenteret er til bibliotekar Marlene Steen, på [email protected]

Skolen har følgende abonnementer: