Skolens fotoalbum

21-11-2014

Tom album

20-03-2013
Klimaskole of klimafest Højboskolen Hørning Jeg fik i et samarbejde med kommunens klimakoordinator Vibeke Breuerbach og koordintor Hanne Lundhus fra Reno Syd indhentet ideer, som jeg sammensatte til et program, der kørte som en kombination af inde-og udeskole med 95 elever og tre gennemgående lærere fra to 0. klasser en 3. og en 4. klasse. Forløbet var fordelt over fem dage i lektioner af 45- 90 minutters varighed. Afsluttende med en 2.30 times klimafest med klimacirkus, workshops arrangeret af Consito og borgmesterbesøg. Eleverne sluttede med en udnævnelse til klimahelte og overrækkelse af et klimaskolediplom. De havde undervejs arbejdet med følgende: 1. Hørt om affaldssortering, genbrug og genanvendelse af affald 2. Set videoer fra klimalaboratoriet og energimuseet om CO2, kul og ilt i balance. 3. Samarbejdet med hinanden på tværs af alder og klasser om, hvordan de kan være en klimaelt derhjemme. 4. Deltaget i højboskolens affaldsindsamling 5. Testet din viden i et affaldsløb i et samarbejde med dine kammerater. Forløbets var organiseret således Klasserne arbejdede undervejs på tværs, således at en 0. klasse var sammen med en tredje klasse. En anden 0. klasse var sammen med en fjerde klasse. . Dette har været spændende i sig selv og skabt kendskab til hvem hinanden er, og de større børn har fået et ansvar med at skulle hjælpe og samarbejde med de små, og bliver derved rollemodeller. Et fem dages forløb Fredag den 8. marts var opstart på vores klimaskole, hvor vi så tegnefilm omkring klimapåvirkning på jorden. Vi talte i plenum omkring, hvordan vi hver især kan være med til at hjælpe jorden, gennem at spare på strømmen, på forskellige måder, tænke på, hvad vi bruger af vand, ikke smide affald, og ikke mindst, hvordan kan vi genbruge værdifuldt affald. Vi fik viden om, hvordan mælkekartoner og låg samt plastikflasker behandles, og hvad det genbruges til Mandag 11.marts: Her så vi videoer på vores interaktive tavler fra You tube med klimalaboratoriet med professor Max og energimuseet, og hørte om drivhuseffekt og co2. Dette blev visualiseret på energimuseets tegnefilm, hvor der forsøges at skabe overblik over cyklus med optagelse af co2 fra planterne og udskillelse af ilt. Fik sat ord på som atmosfære og drivhuseffekt. Vi samlede op på vores viden fra om fredagen. Herefter arbejdede børnene sammen to og to, en stor og lille omkring hvad de kunne gøre, for at hjælpe med at passe på jorden. Deres forslag blev skrevet ned på et klimahelt arbejdspapir, som eleverne kan tage med hjem og tale med forældrene om Tirsdag 12: børnene var delt op i 11 hold igen blandet store og små og var på affaldsjagt i vores skole og nærområde. Der blev indsamlet og sorteret affald især masser af plast og papir, samt sodavandsdåser og plastikflasker, cigaretskodder med mere. Torsdag 14: børnene skal på affaldsløb, hvor de skal tippe en 13,ner og teste deres viden om affald igen holdvis, hvor store og små dannede hold sammen på tværs af alder.. Fredag 15: forløbet sluttes af ved hjælp af arrangementer lavet af klimakordinator og Consito. Consito havde udænkt fem forskellige workshops, som børnene blev delt ud på. Disse var en nedbrydningsstafet, hvor eleverne tegnede forskelligt affald. Dette affald skulle så sorteres efter deres nedbrydningstid. Eleverne lavede en affaldsbog til borgmesteren. Andre arbejdede med affald og handlinger der var henholdsvis negativ eller positiv for jorden. En gruppe lavede affaldsbilleder og skrotskulpturer. Den sidste gruppe producerede vindmøller af forskelligt småmateriale. Vores borgmester Jørgen Gårde kom ud og fik overrakt forskellige gaver, som børnene havde lavet af blandt andet deres affald. Der blev uddelt klimabatches og diplomer. Vi fik overrakt et ”klimaæbletræ”, som vi skal plantes når vi kan komme i jorden. Enkelte dage fortsatte forløbet i SFO med snak om det indsamlede affald og genbrug og CO2 udslip. Vi spillede affaldsspille Skovsvinet, hvor affaldet skulle sorteres i forskellige affaldskategorier. Børnene var delt i små grupper, de lavede bål, iagttog hvad der skete og vi talte om vand, vanddamp, ilt og kuldioxid og hvordan træer optager co2 og omdanner det til ilt. Effekt af forløbet Der er forhåbentlig skabt et øget kendskab til at vi hver især selv har et ansvar og kan gøre noget for jorden og klimaet gennem at tænke på, hvordan vi anvender og bortskaffer og genbruger vores affald, således at vi forurener mindre og kun bruger de ressourcer vi har brug for til gavn for hele den store klima- og livscyklus på jorden. Mange klimahilsner Udepædagog Rita Andersen Biering
20-03-2013
billeder fra vores klimaskoleforløb. Et projekt fordelt over fem dage i en kombination af inde og udeskole. Et samarbejde mellem Rita, knud, Bente og Jytte med hjælp fra kommunens klimakoordinator. Børnene fik kendskab til affaldssortering, genbrug og genanvendelse, co2 atmosfære og drivhushuseffekt. De affaldssorterede, var på affaldsløb. Arbejdede sammen på tværs af klasserne, store og små elever sammen omkring, hvordan de kan være en klimahelt hjemme
19-09-2012
en god dag i skoven
14-08-2012
første skoledag
02-03-2012
Billeder fra skolefest 2012
01-03-2012
19-12-2011
Jul i landsbyen, 4.klasses "Lillegruppe"
11-02-2011
Det lille elevråds årlige Talentshow

Tom album

14-10-2010

Tom album

14-10-2010
25-06-2010
23-06-2010
Billeder fra årets sommerkoncert
23-04-2010
Det lille elevråd arrangerede for 2. gang i Højboskolens historie et talentshow, hvor alle talenter fra 3. til 6. klasse kunne stille op. Efter et forrygende show vandt 3 drenge fra 6.b med et musiknummer i tæt kapløb med 3 piger fra 5.a med et dansenummer.
04-03-2010
Find og download dit billede fra skolefesten, hvis du var en af dem der løftede 1000 kg ved 1. årgangs boder.
29-10-2009
bmx-billeder
10-09-2009
Bamsefest 0.a. 09
02-03-2009
Fotoholdets produkter + et enkelt billede af 5. kl. fodboldvindere
10-10-2008
18-09-2008
Billeder fra bamsefesten på nulte årgang
05-09-2008
fra optakt 6 af billederne er taget af Susanne Secher, Lokalavisen Skanderborg og bringes med tilladelse

Tom album

14-08-2008
26-06-2008
Billeder fra sommerkoncerten den 24. juni hvor elever fra 3.-5. klasse optrådte.
29-02-2008
20-02-2008
18-12-2007
Billeder fra 5.kl. juleforestillinger
18-12-2007
Tror du på nisser 5. kl. 2007
28-06-2007
Billeder fra sommerkoncerten 2007
29-03-2007
02-03-2007
01-12-2006
30-10-2006
2.b - klassebillede
29-09-2006
Ballonopstigning
08-09-2006
6x i hjemkundskab
28-08-2006
Aktivitetsdag
03-03-2006
Billeder fra skolefesten 2006
19-12-2005
Merethes billeder fra Grønland

Tom album

03-11-2005
Aktiviteter på Højboskolen
07-06-2005
Lejrskole
14-03-2005
billeder taget af fotograf Jette Bruun, Dansk Skolefoto
08-02-2005
Billeder fra 3. klasse fastelavn
11-01-2005
Undervisning i Billund lufthavn
18-11-2004
Aktiviteter i uge 46
30-08-2004
basilius
27-08-2004
Klassebilleder
17-06-2004
2b på besøg på politigården i Århus
06-05-2004
Formning