Nyt fra...

65 Nyheder 5 Nyt fra...

Udlån af skolens lokaler

Udlån af skolens lokaler
 
Har man brug for at låne et lokale til en klassesammenkomst, foreningsaktivitet, foredrag, el.lign. er der mulighed for at låne lokaler på skolen.
 
Henvendelse sker til skolens kontor på tlf. 87 94 22 88, eller ved fremmøde.
 
Der skal udfyldes en udlånsblanket, hvor der er påført detaljer og regler for brug af lokaler.
Det er vigtigt der kun benyttes de aftalte lokaler, da alle lokaler har individuelle tyverialarmer.

14-08-2018 MHG